"Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům."

Výbor americké účetní asociace

David N. Ricchiute, Audit,
South-Western Publishing Co., USA 1992

FAAT Consulting & Audit s.r.o. je oprávněna AUDITORSKÁ SPOLEČNOST poskytovat auditorské služby.
Oprávnění  - Ing. VONDRA Luděk